فروردین-۳۰ ۱۴۰۳

حقیقت اثبات شده : رژیم ایران تهدید صلح و امنیت جهانی

Catégories // آخرین خبرها // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

حقیقت اثبات شده : رژیم ایران تهدید صلح و امنیت جهانی

اقدامات جنگ‌طلبانه اخیر رژیم، اثبات کرد که سرمار جنگ‌افروزی که از ۷‌اکتبر ابعاد جدیدی به خود گرفته در تهران است این رژیم یک طرف اصلی جنگ است مردم ایران از این جنگ بیزارند این جنگ رژیم است برای سد بستن در مقابل قیام مردم ایران.
پایان دادن به جنگ‌افروزی و تروریسم رژیم و کوتاه کردن دست آن از بمب‌ اتمی تنها با سرنگونی‌اش توسط مردم و مقاومت و قیام‌سازمان‌یافته آن‌ها ممکن است. این رژیم باید به‌عنوان تهدید صلح و امنیت جهان ذیل فصل هفت منشور ملل متحد قرار گیرد
این روزها سران اتحادیه اروپا در بروکسل برای جنگی چاره‌جویی می‌کنند که قدم به قدم خاورمیانه و فراتر از آن را در برمی‌گیرد. مقاومت ایران ۴۰سال است که تاکید می‌کند سر مار جنگ‌افروزی و تروریسم و کانون بنیادگرایی اسلامی، رژیم ایران است. تحولات روزهای گذشته این حقیقت را برای همگان اثبات کرد. اتحادیه اروپا اگر می‌خواهد از جنگ جلوگیری و از صلح حفاظت کند، در قدم اول باید به‌طور مشخص: سپاه پاسداران اهرم اصلی جنگ‌افروزی و تروریسم را لیست‌گذاری کند و مبارزه مردم ایران با آن‌را به‌رسمیت بشناسید برای جلوگیری از دست‌یابی رژیم به بمب اتمی، بند ماشه را فعال و قطعنامه‌های شورای امنیت را فعال کند.
از طرف دیگر اجلاس وزرای خارجه گروه ۷در ایتالیا با نام‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران و به کار گرفتن مکانیزم ماشه در قطعنامه ۲۲۳۱و فعال کردن قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد علیه پروژه‌های اتمی رژیم ایران می‌تواند به یک ضرورت مبرم برای صلح جهانی و ممانعت از جنگی که تمامی منطقه و جهان را تهدید می‌کند پاسخ دهد.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]