فروردین-۲۵ ۱۳۹۲

تسلیت به‌مناسبت شهادت مجاهد خلق حسین برزمهری

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

تسلیت به‌مناسبت شهادت مجاهد خلق حسین برزمهری

حسین برزمهری یک مجاهد خلق، گوهر تابانی در مبارزه و انقلاب

شهادت مجاهد خلق حسین برزمهری را به فرزندان او، به مردم زادگاهش در اصفهان و به مجاهدان آزادی در لیبرتی و اشرف تسلیت می‌گویم.
با درود بر روان پاک مجاهد خلق حسین برزمهری که از حدود ۳۰سال پیش به صفوف مجاهدین و ارتش آزادی پیوست و به استواری و ثبات قدم در تمام این دوران طوفانی و به روحیه و منش فداکارانه و خصال والای انسانی شناخته می‌شد.

از آن گوهرهای بیبدیلی که با شورش مستمر علیه جهان تسلیم و بندگی و بهرهکشی و حضور فعال در یک مبارزه پرابتلا هر روز درخشان‌تر و تابان‌تر می‌شد.
مقاومت ما به‌خاطر چنین انسان‌هایی به خود میبالد. فضیلت‌هایی که او نمایندگی می‌کرد، پیوسته در صفوف این مقاومت باقی خواهد ماند و در وجود جوانانی که جای او را پر می‌کنند، شعلهور می‌شود.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]