شهریور-۱۴ ۱۳۹۱

درود به مردم و قیام‌آفرینان دلیر ارومیه و تبریز

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

درود به مردم و قیام‌آفرینان دلیر ارومیه و تبریز

مریم رجوی به مردم به پا خاسته ارومیه و تبریز درود فرستاد و خیزش‌های دلیرانه آذربایجان آزادیستان را که بار دیگر اوج گرفت، شعله‌هایی از آتشفشان نارضایتی تمام جامعه ایران دانست که حاکمیت سرکوب و ستم رژیم ولایت فقیه را برنمی تابد.

مردم سراسرایران به ویژه مردم و جوانان تهران را به همبستگی با مردم ارومیه و تبریز فراخوانم.
باید تأکید کنم که واکنش‌های وحشیانه دژخیمان پاسدار و بسیجی در قبال حرکت‌های اعتراضی هفته گذشته و امروز و مجروح شدن و آسیب دیدن ده‌ها تن از مردم وجوانان دلیر ارومیه و تبریز و دستگیری‌های گسترده، سرآسیمگی و شکنندگی رژیمی را برملا می‌کند که از هر طرف خود را در خطر می‌بیند. از یک طرف خشم و اعتراض مردم ایران به‌ویژه عزم زنان و جوانان به‌جان آمده برای به زیرکشیدن این رژیم، از طرف دیگر موج تغییر و سرنگونی رژیم‌های دیکتاتوری در سراسر منطقه که آخوندها از تأثیرات آن در ایران به خود می‌لرزند.

وضعیت اسفناک دریاچه ارومیه و فجایع زیست محیطی ناشی از آن برای مردم آذربایجان به‌ویژه کشاورزان زحمتکش نمونه‌یی از ویران‌گری و تباهی رژیم ولایت فقیه در سراسر ایران است که جز با سرنگونی این رژیم به دست مردم ایران و فرزندان رشید و رزم‌آور میهن راه علاجی برای آن وجود ندارد. ازهمین رو با درود به قیام آفرینان غیور ارومیه و تبریز که شجاعانه به‌پا خاستند و در برابر مزدوران سرکوبگر با رشادتی تحسین برانگیز ایستادگی کردند، از عموم هموطنان وجوانان اشرف‌نشان میهن می‌خواهم که در همراهی و همبستگی با قیام مردم ارومیه و تبریز در برابر رژیم نامشروع و پوسیده آخوندها به‌پا خیزند و شعله های قیام وخیزش را با خروش آزادی‌خواهی در همه جا شعله ور کنند.

هم‌چنین جامعه جهانی به‌ویژه ملل متحد و دیگر مراجع مدافع حقوق بشر را به محکوم کردن اقدامات سرکوبگرانه دیکتاتوری آخوندی و اقدامات عاجل برای آزادی تمامی دستگیرشدگان فراخوانم.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]