خرداد-۱۵ ۱۴۰۳

جاودانگی مجاهد صدیق شکرالله ربیعی فرزند دلاور مردم ماهشهر

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

جاودانگی مجاهد صدیق شکرالله ربیعی فرزند دلاور مردم ماهشهر

پرواز جاودانگی قهرمان مجاهد خلق شکرالله ربیعی، فرزند دلاور مردم ماهشهر پس از ۴۶سال مبارزه در صفوف مجاهدین و ارتش آزادیبخش ملی ایران با رژیم آخوندی.
از ایستادگی در شكنجه‌گاه‌های ماهشهر و قزل‌حصار و نبرد دلاورانه با پاسداران در عملیات ارتش آزادیبخش ملی ایران تا دفاع جانانه در اشرف و لیبرتی در برابر حملات وحشیانه مزدوران نیروی تروریستی قدس.
درود به شکرالله که به‌خاطر روحیه جنگاورش در برابر دشمن و به خاطر مسئولیت‌پذیری و پرداختگری درمیان یاران مجاهدش زبانزد بود .
بی‌گمان خصائل انقلابی این گوهر بی‌بدیل و یار دلاور مسعود، در میان همسنگرانش تکثیر می‌شود و آن‌ها جای او را در نبرد صد برابر با دشمن ضد‌بشر پرخواهند کرد.
درگذشت مجاهد پاكباز شکرالله ربیعی را به خواهر مجاهد معصومه ربیعی و همرزمان مجاهد شكرالله در اشرف ۳ و به همشهریانش در ماهشهر تسلیت می‌گویم
مقاومت و جنگاورری این مجاهد قهرمان، الهام‌بخش جوانان شورشگر میهن اسیر به‌ویژه درماهشهر برای تهاجم حداکثر و برکندن ریشه استبداد دینی است.
آن جوانان شورشگری که در قیام ۹۸ در نیزارهای ماهشهر با پاسداران خامنه‌ای جنگیدند، برخاسته از رزم نسل مجاهدی همچون شکرالله بودند.
کدام دانه فرورفت در زمین که نرست
چرا به دانه انسانت این گمان باشد

درود بر مجاهد صدیق و قهرمان شکرالله ربیعی

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]