• صفحه اول / آخرین خبرها / مریم رجوی: ملل متحد و کشورهای عضو باید برای نجات جان زندانیان زیر اعدام دست به اقدام فوری بزنند
مرداد-۰۲ ۱۴۰۰

مریم رجوی: ملل متحد و کشورهای عضو باید برای نجات جان زندانیان زیر اعدام دست به اقدام فوری بزنند

Catégories // آخرین خبرها // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

مریم رجوی: ملل متحد و کشورهای عضو باید برای نجات جان زندانیان زیر اعدام دست به اقدام فوری بزنند

فاشیسم دینی حاکم بر ایران در وحشت از گسترش خیزش‌های مردمی و برای ایجاد جو رعب و وحشت، به موازات انتصاب رئیسی به ریاست جمهوری و اژه‌ای دژخیم به ریاست قوه قضائیه، به افزایش اعدام‌های وحشیانه و جنایتکارانه روی آورده است.
خامنه‌ای بیهوده تصور می‌کند با افزایش اعدام‌ها و تشدید سرکوب می‌تواند مانع بروز آتشفشان خشم مردم ایران شود. خیزش قهرمانانه مردم خوزستان و گسترش آن به شهرهای مختلف ایران به‌خوبی نشان داد که اعدام و سرکوب کارآیی خود را از دست داده است.
ملل متحد و کشورهای عضو را به محکوم کردن اعدام‌های جنایتکارانه درایران و اقدام فوری برای نجات جان زندانیان زیر اعدام فرامی‌خوانم. پرونده نقض وخیم و سیستماتیک حقوق‌بشر در ایران باید به شورای امنیت ملل متحد ارجاع و سردمداران رژیم به‌خاطر چهار دهه جنایت علیه بشریت در برابر عدالت قرار گیرند.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]