• مريم رجوي-نثار گل به ليست اسامي شهيدان مردم ايران-27 ژوئن 2014
  • مريم رجوي با جمعي از شخصيتهاي شركت كننده در گردهمايي همه براي آزادي-27ژوئن2014
  • مريم رجوي در ميان نمايندگان جوامع ايرانيان در گردهمايي بزرگ 27ژوئن2014
  • مريم رجوي با جمعي از شخصيتهاي سياسي و مذهبي جهان در كنفرانس رژيم ايران كانون افراطي‌گري و تروريسم-پاريس-26ژوييه2014
  • مريم رجوي با جمعي از پارلمانترهاي شركت كننده در گردهمايي همه براي آزادي-27ژوئن2014
  • گردهمايي بزرگ ايرانيان-همه براي آزادي - پاريس ويلپنت -27 ژوئن 2014
  • اداي احترام به شهيدان-گردهمايي همه براي آزادي-27ژوئن2014
  • مريم رجوي-گردهمايي بزرگ همه براي آزادي-27ژوئن2014

03 آبان, 1393

هموطنان عزيز،
پس از حملات سازمانيافتة عوامل رژيم به زنان و دختران بي‌دفاع و اسيدپاشي به آنها، جامعة ايران را التهاب و برانگيختگي فرا گرفته است. زنان و جوانان براي برپايي تظاهرات ضدحكومتي و پيوستن به جنبش ملي دفاع از زنان ايران، بي‌تاب و مشتاقند. از تهران و اصفهان تا مشهد و رشت و كرمانشاه و تبريز و اروميه و اهواز و سنندج و كرج همه جا يكديگر را به مشاركت در حركتهاي اعتراضي فرا مي‌خوانند. آخوندهاي حاكم نگران به‌حركت درآمدن دانشجويان دانشگاهها و اعتصاب بازاريان هستند.

03 آبان, 1393

ريحانه جباري، دانشجو و طراح 26ساله اعدام شد
مريم رجوي اعدام ريحانه جباري، دانشجو  و  طراح دكوراسيون 26ساله را نشانه ديگري از توحش و زن ستيزي رژيم آخوندي توصيف كرد. وي گفت اين اقدام سبعانه آن روي سكه جنايت ضدبشري آخوندها در اسيدپاشيدن بر روي زنان و دختران بيگناه ايراني است.

02 آبان, 1393

واشينگتن تايمز- 22اكتبر 2014
یک رشته حملات اسیدی عليه زنان توسط باندهاي موتور سوار در ایران، موجب برانگيختن اعتراضات عليه دولت در مقابل ساختمانهاي دولتي در اصفهان در روز چهارشنبه شد. در اين اعتراضات هزاران نفر شرکت داشتند.

توئيتر

Maryam_Rajavi_P پيام مريم رجوي پس از حملات سازمانيافتة عوامل رژيم به زنان ايراني: http://t.co/JAsX9wZeKK via @YouTube
9hreplyretweetfavorite
Maryam_Rajavi_P مريم رجوي: برانگيختگي و خشم مردم تمايل قدرتمند عمومي براي كنار زدن رژيم ولايت فقيه را بيان مي‌كند http://t.co/seUVEuXgpU #acidattacks #Iran
12hreplyretweetfavorite
Maryam_Rajavi_P فاشيسم ديني هر قدر كه خفقان را تشديد كند، از اعتراضها فزايندة جوانان در امان نخواهد بوط #Iran #AcidAttacks #ايران #اسيدپاشي
13hreplyretweetfavorite
Maryam_Rajavi_P #اسيدپاشي به چشم و صورت زنان، آخر خط بردگي ديني و بردگي جنسي كه عصارة ديانت ولايت فقيه است #ايران #Iran #AcidAttacks
13hreplyretweetfavorite
Maryam_Rajavi_P آخوندها صدبار فراتر از داعش، رفتار وحشيانه‌يي را كه در زندانها و سياهچالها رايج كرده بودند، به خيابانها كشانده‌اند #Iran #AcidAttacks #ايران
13hreplyretweetfavorite
Maryam_Rajavi_P در رژيم ديكتاتوري مطلقه‌يي كه همه اختيارات از آن ولي فقيه است، #اسيدپاشي نيز تحت فرمان خود او صورت مي‌گيرد #ايران #AcidAttacks
13hreplyretweetfavorite
Maryam_Rajavi_P برانگيختگي مردم پس از حملات #اسيدپاشي تمايل قدرتمند مردم #ايران براي كنار زدن رژيم ولايت فقيه را بيان مي‌كند #AcidAttacks #Iran
13hreplyretweetfavorite
Maryam_Rajavi_P مريم رجوي: اعدام ريحانه، آن روي سكه جنايت ضدبشري آخوندها در اسيدپاشيدن بر روي زنان بيگناه #ايران است http://t.co/9SxnStpjwx #maryamrajavi

عكس از فليكر

تازه‌ها

پيام مريم رجوي پس از حملات سازمانيافتة عوامل رژيم به زنان ايراني-3آبان93

مريم رجوي ـ كنفرانس پيروزي عدالت و حقانيت مقاومت ايران ـ 2مهر93

پيام مريم رجوي ـ بمناسبت آغاز سال تحصيلي - اول مهر93

مريم رجوي اجلاس مياندوره يي شوراي ملي مقاومت 12مهر1393

ايران ـ مريم رجوي ـ اداي احترام به شهيدان كهكشان اشرف ـ شهريور93

مريم رجوي: ولايت فقيه سرچشمه افراطي گري تحت نام اسلام- 4 مرداد93

مريم رجوي ـ گردهمايي عظيم ايرانيان “همه براي آزادي“ ـ تير93

جستجو