Created jtemplate joomla templates

  • مريم رجوي-نثار گل به ليست اسامي شهيدان مردم ايران-27 ژوئن 2014
  • مريم رجوي با جمعي از شخصيتهاي شركت كننده در گردهمايي همه براي آزادي-27ژوئن2014
  • مريم رجوي در ميان نمايندگان جوامع ايرانيان در گردهمايي بزرگ 27ژوئن2014
  • مريم رجوي با جمعي از پارلمانترهاي شركت كننده در گردهمايي همه براي آزادي-27ژوئن2014
  • گردهمايي بزرگ ايرانيان-همه براي آزادي - پاريس ويلپنت -27 ژوئن 2014
  • اداي احترام به شهيدان-گردهمايي همه براي آزادي-27ژوئن2014
  • مريم رجوي-گردهمايي بزرگ همه براي آزادي-27ژوئن2014

31 تیر, 1393

هيأت علماي مسلمين و عشاير عراقي تعرض به مسيحيان در موصل را جنايت عليه بيگناهان و نقض رفتار پيامبر اسلام دانستند و خواستار بازگرداندن آنها به خانه هايشان شدند

مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، از موضع هيأت علماي مسلمين در عراق در محكوميت تعدي عليه مسيحيان موصل تقدير كرد و آن را يك موضع مسئولانه توصيف كرد كه بنيادگرايي و افراطي گري ديني را به چالش مي‌كشد.
هيأت علماي مسلمين در روز 21 ژوييه طي اطلاعيه يي كوچاندن اجباري مسيحيان از موصل توسط داعش را «جنايت عليه بيگناهان و خروج از مسيري كه پيغمبر اسلام در رفتار با مسيحيان و ساير اهل كتاب توصيه كرده» دانست و خواستار بازگرداندن آنها به خانه‌هايشان شد. اين اطلاعيه تأكيد ميكند: «هر چه از اموال آنها گرفته شده، از نظر اسلامي غصب محسوب مي‌شود و بايد به صاحبانش برگردانده شود».

30 تیر, 1393

مريم رجوي از تلاشهاي پرزيدنت محمود عباس براي آتش بس فوري حمايت كرد
فراخوان به  اقدام  جامعه جهاني براي توقف بمباران و توپ باران شهروندان بيدفاع


بهِ‌دنبال بمباران وحشيانه شجاعيه در غزه، مريم رجوي، بار ديگر بمباران مردم بيدفاع فلسطين، بهِ‌ويژه زنان و كودكان توسط اسرائيل را قوياً محكوم نمود و مراتب همدردي و تسليت مردم و مقاومت ايران را به پرزيدنت محمود عباس، مردم برادر فلسطين و مجروحان و خانواده‌هاي داغدار ابراز كرد.
وي خواستار اقدام فوري جامعه جهاني براي متوقف كردن كشتار و حملات عليه غير نظاميان و توقف توپ باران و بمبارانها گرديد.

28 تیر, 1393

خامنه اي با توجه به اوضاع منطقه مي خواهد ساختار اتمي و امكان دستيابي به بمب را حفظ كند
جامعه بين المللي بايد اجراي بي كم و كاست قطعنامه هاي شوراي امنيت را در دستور بگذارد
مريم رجوي، بي نتيجه ماندن مذاكرات وين و تن ندادن رژيم آخوندها به امضاي يك توافق جامع كه بتواند براي هميشه جلوي بمب سازي اين رژيم را بگيرد ، شكست سياست مماشات با اين رژيم توصيف كرد.
مريم رجوي بار ديگر خاطر نشان كرد: استبداد ديني، زير ضرب انزواي داخلي، طرد و تحريمهاي بين المللي ناگزير از يك قدم عقب نشيني شده، اما «هرگونه سستي و تعلل و كوتاه آمدن از سوي جامعه بين المللي» باعث مي شود خامنه اي بار ديگر فريبكاري و تقلب را از سر بگيرد. «بنابراين در آينده هم مانند گذشته، ميزان عقب نشيني اين رژيم و دست كشيدنش از بمب اتمي و تبعيت آن از التزامات بين المللي، دقيقاً به ميزان قاطعيت و ايستادگي جامعه جهاني در برابر مطامع شوم و فريب كاريهاي ذاتي اين رژيم، بستگي دارد. اجراي كامل قطعنامه هاي شوراي امنيت، به ويژه توقف كامل غني‌سازي، پذيرش پروتكل الحاقي و دسترسي آزادانه بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي به مراكز و تأسيسات مشكوك اين رژيم، لازمه دست كشيدن آن از بمب اتمي است» ( 24 نوامبر 2013).

توئيتر

Maryam_Rajavi_P اعدامهاي جمعي،سنگسار، شلاق زدن، آزار مردم به بهانة روزه‌خواري، افشاگر سراب اعتدال در درون رژيم آخونديست #MaryamRajavi #ايران
Maryam_Rajavi_P اعدامهاي جمعي، سنگسار، شلاق زدن، آزار مردم و هموطنان مسيحي به بهانة روزه‌ خواري، اعمال ضداسلامي و ضدانساني است #MaryamRajavi #ايران
Maryam_Rajavi_P بسياري از بيماران در وضعيت بحراني قرار دارند يا مبتلا به سرطان هستند كه نياز فوري به قرارهاي درماني يا عمل جراحي دارند #MaryamRajavi #ايران
Maryam_Rajavi_P كارشكني مأموران عراقي در رفت و آمد بيماران ليبرتي به بيمارستان بايد با فشار به دولت عراق فوراً متوقف شود #MaryamRajavi #ايران
Maryam_Rajavi_P موضعگيري مسئولانه هيأت علماي مسليمن در عراق، بنيادگرايي و افراطي گري ديني را به چالش مي كشد #MaryamRajavi #ايران
Maryam_Rajavi_P #مريم_رجوي از مواضع مسئولانه هيأت علماي مسلمين و عشاير عراق عليه تعرض به مسيحيان در موصل تقدير كرد #MaryamRajavi #ايران
Maryam_Rajavi_P مريم رجوي از مواضع مسئولانه هيأت علماي مسلمين و عشاير عراق عليه تعرض به مسيحيان در موصل تقدير كرد http://t.co/aDM5ifAVjg via @BowThemes
Maryam_Rajavi_P مريم رجوي حملات وحشيانه به مردم فلسطين را محكوم كرد http://t.co/StvtuDYusD

عكس از فليكر

مريم رجوي ـ گردهمايي عظيم ايرانيان “همه براي آزادي“ ـ تير93

ديدار مريم رجوي با احمد جربا رئيس ائتلاف ملي سوريه خرداد 93

مريم رجوي ـ جلسه استماع ـ پارلمان كانادا

مريم رجوي ـ مجلس ملي فرانسه ـ 16ارديبهشت93

مريم رجوي ـ كنفرانس تغيير رژيم در ايران ـ فرورودين93

جستجو

مريم رجوي ـ كنفرانس بين‌المللي پارلمان اروپا ـ فروردين93

مريم رجوي ـ مقراروپايي ملل متحد ـ ژنو-اسفند92