• مريم رجوي-نثار گل به ليست اسامي شهيدان مردم ايران-27 ژوئن 2014
  • مريم رجوي با جمعي از شخصيتهاي شركت كننده در گردهمايي همه براي آزادي-27ژوئن2014
  • مريم رجوي در ميان نمايندگان جوامع ايرانيان در گردهمايي بزرگ 27ژوئن2014
  • مريم رجوي با جمعي از شخصيتهاي سياسي و مذهبي جهان در كنفرانس رژيم ايران كانون افراطي‌گري و تروريسم-پاريس-26ژوييه2014
  • مريم رجوي با جمعي از پارلمانترهاي شركت كننده در گردهمايي همه براي آزادي-27ژوئن2014
  • گردهمايي بزرگ ايرانيان-همه براي آزادي - پاريس ويلپنت -27 ژوئن 2014
  • اداي احترام به شهيدان-گردهمايي همه براي آزادي-27ژوئن2014
  • مريم رجوي-گردهمايي بزرگ همه براي آزادي-27ژوئن2014

30 مهر, 1393

تظاهرات خشمگينانه مردم اصفهان و تهران عليه جنايت ضد بشري اسيدپاشيدن عوامل رژيم بر زنان
مريم رجوي، به مردم به‌پاخاسته اصفهان و تهران كه در اعتراض به جنايت ضدبشري رژيم آخوندي عليه زنان ميهنمان دست به تظاهرات زده اند درود فرستاد و از عموم مردم به ويژه زنان و جوانان خواست به جنبش ملي دفاع از زنان ايراني بپيوندند. رژيم پوسيده ولايت فقيه در محاصره بحرانهاي داخلي و خارجي بيهوده تلاش مي كند با اين جنايات فجيع و با ايجاد جو رعب و وحشت، از انفجار خشم مردم جلوگيري كند.

30 مهر, 1393

شمار قربانيان اسيد پاشيدن در اصفهان، كرمانشاه و تهران به 25تن بالغ مي شود
شمار افرادي كه در شهرهاي اصفهان و كرمانشاه و تهران قرباني اسيدپاشيدن به دست باندهاي تبهكار سازمانيافته توسط رژيم آخوندي شده اند دست كم به 25 تن بالغ مي شود. تنها 15زن و دختر قرباني اين جنايت ضد بشري در اصفهان بوده اند. در جديدترين جنايت كه در روز يكشنبه 27مهر رخ داد، اسيد پاشيدن بر روي يك دخترجوان در اصفهان به قتل او منجر شد.

27 مهر, 1393

زهره عزيزم
 با سلام به تو و هزار همرديف اشرفي،
25 سال پيش، چند ماه پس از مرگ دجال ضد بشر خميني، مسعود در مهر 1368، من را به عنوان مسئول اول معرفي كرد. اما عليرغم مخالفت خودم  شما به من رأي داديد. در آن زمان كناره گرفتن مسعود از مسئول اولي سازمان براي همه ما خيلي سخت و غير قابل قبول بود، اما او همه ما را يك به يك قانع كرد.
ولي منظور من از اين يادداشت، يادآوري گذشته‌ها نيست چون همة شما به‌خوبي و با جزئيات بحثها، خودتان شاهد بوده‌ايد و احتياج به يادآوري ندارد. در قدمهاي بعد و در جريان پيشرفت و تعميق انقلاب ايدئولوژيك دروني، زن انقلابي ذيصلاح مجاهد خلق، هژموني را در بزرگترين سازمان رزمندة تاريخ مبارزاتي ايران به‌عهده گرفت كه تا امروز ادامه دارد و تاريخ دربارة قهرمانيها و حماسه‌هاي آنان قضاوت خواهد كرد. در عين‌حال، اين تيري بود به قلب ايدئولوژي و فرهنگ ارتجاع زن ستيز حاكم كه زن ايراني را براي احقاق حقوقش و حق حاكميت و آزادي تمام مردم ايران به جلو پرتاب كرد.

توئيتر

Maryam_Rajavi_P مريم رجوي از عموم مردم به ويژه زنان و جوانان خواست به جنبش ملي دفاع از زنان #ايران بپيوندند #MaryamRajavi #AcidAttacks
10hreplyretweetfavorite
Maryam_Rajavi_P مريم رجوي، به مردم بپاخاسته اصفهان و تهران كه در اعتراض به اسيدپاشي وجنايت رژيم #ايران تظاهرات كردند درود فرستاد #MaryamRajavi #AcidAttacks
10hreplyretweetfavorite
Maryam_Rajavi_P مريم رجوي به مردم بپاخاسته اصفهان و تهران درود فرستاد و از مردم خواست به جنبش ملي دفاع از زنان بپيوندند http://t.co/GNavigFYqH #maryamrajavi
11hreplyretweetfavorite
Maryam_Rajavi_P مريم رجوي,ضمن ابرازهمدردي عميق با قربانيان اسيدپاشي،ارگانهاي مدافع حقوق بشرو حقوق زنان را به محكوم كردن اين جنايت خواند #ايران #maryamrajavi
13hreplyretweetfavorite
Maryam_Rajavi_P فراخوان مريم رجوي به محكوم كردن اسيدپاشي و ارجاع پرونده جنايات رژيم به شوراي امنيت http://t.co/SXzRVy7hjT #maryamrajavi #ايران
14hreplyretweetfavorite
Maryam_Rajavi_P ابراز همدردي مريم رجوي با زنان اصفهاني كه قرباني اسيدپاشي وجنايت هولناك رژيم و باندهاي تبهكارش، شده اند #maryamrajavi #ايران #اصفهان
16hreplyretweetfavorite
Maryam_Rajavi_P جامعه بين المللي نبايد اسيدپاشي و ارعاب زنان و توحش رژيم #ايران را به بهانه برهم نخوردن مذاكرات هسته يي تحمل كند #اصفهان #maryamrajavi
16hreplyretweetfavorite
Maryam_Rajavi_P درود بر مردم مقاوم #اصفهان كه در مقابل جنايات رژيم و فشار و ارعاب ايستادگي مي كنند و به مقاومت برمي خيزند #ايران #maryamrajavi
16hreplyretweetfavorite

عكس از فليكر

مريم رجوي ـ كنفرانس پيروزي عدالت و حقانيت مقاومت ايران ـ 2مهر93

پيام مريم رجوي ـ بمناسبت آغاز سال تحصيلي - اول مهر93

مريم رجوي اجلاس مياندوره يي شوراي ملي مقاومت 12مهر1393

ايران ـ مريم رجوي ـ اداي احترام به شهيدان كهكشان اشرف ـ شهريور93

مريم رجوي: ولايت فقيه سرچشمه افراطي گري تحت نام اسلام- 4 مرداد93

مريم رجوي ـ گردهمايي عظيم ايرانيان “همه براي آزادي“ ـ تير93

جستجو