×

خطا

مجموعه پیدا نشد

  • مريم رجوي در مراسم تحويل سال نو- نوروز 1394
  • پيام مريم رجوي به مناسبت سالروز ميلاد مسيح و آغاز سال 2015 ميلادي
  • جلسه در پارلمان اروپا- از راست: استفن هيوز، كازاكا، ويدال كوادراس، مريم رجوي، ژرار دپره، هواردين، استيونسون -10دسامبر2014
  • مريم رجوي در پارلمان اروپا-روز جهاني حقوق بشر-10دسامبر2014
  • مريم رجوي با جمعي از شخصيتهاي شركت كننده در گردهمايي همه براي آزادي-27ژوئن2014
  • مريم رجوي در شوراي اروپا – استراسبورگ – 6 بهمن 1393
  • مريم رجوي با جمعي از شخصيتهاي سياسي و مذهبي جهان در كنفرانس رژيم ايران كانون افراطي‌گري و تروريسم-پاريس-26ژوييه2014
  • مريم رجوي با جمعي از پارلمانترهاي شركت كننده در گردهمايي همه براي آزادي-27ژوئن2014
  • گردهمايي بزرگ ايرانيان-همه براي آزادي - پاريس ويلپنت -27 ژوئن 2014
  • مريم رجوي در شهرداري منطقه 2پاريس 25نوامبر2014

عكس از فليكر

پيام و مراسم نوروزي در اورسوراواز -آغاز سال 1394

پيام نوروزي مريم رجوي نوروز 1394

مريم رجوي: نيروي آزاديخواهي و برابري طلبي، مهمترين تهديد رژيم آخوندها-8مارس2015

مريم رجوي - زنان هماورد بنيادگرايي اسلامي -برلين 16 اسفند 93

مريم رجوي - راه حل سياسي بنيادگرايي -برلين 16 اسفند 93

مريم رجوي: استبداد مذهبي در محاصرة بحرانها و ايران در موقعيت تغيير-بهمن93