×

خطا

مجموعه پیدا نشد

  • پيام مريم رجوي به مناسبت سالروز ميلاد مسيح و آغاز سال 2015 ميلادي
  • جلسه در پارلمان اروپا- از راست: استفن هيوز، كازاكا، ويدال كوادراس، مريم رجوي، ژرار دپره، هواردين، استيونسون -10دسامبر2014
  • مريم رجوي در پارلمان اروپا-روز جهاني حقوق بشر-10دسامبر2014
  • مريم رجوي با جمعي از شخصيتهاي شركت كننده در گردهمايي همه براي آزادي-27ژوئن2014
  • مريم رجوي در شوراي اروپا – استراسبورگ – 6 بهمن 1393
  • مريم رجوي با جمعي از شخصيتهاي سياسي و مذهبي جهان در كنفرانس رژيم ايران كانون افراطي‌گري و تروريسم-پاريس-26ژوييه2014
  • مريم رجوي با جمعي از پارلمانترهاي شركت كننده در گردهمايي همه براي آزادي-27ژوئن2014
  • گردهمايي بزرگ ايرانيان-همه براي آزادي - پاريس ويلپنت -27 ژوئن 2014
  • مريم رجوي در شهرداري منطقه 2پاريس 25نوامبر2014
  • مريم رجوي در كنفرانس مطبوعاتي صدور منع تعقيب عليه مقاومت ايران در فرانسه-24سپتامبر2014

عكس از فليكر

مريم رجوي: استبداد مذهبي در محاصرة بحرانها و ايران در موقعيت تغيير-بهمن93